Offline-publicering som affärsmodell?

Enligt upphovsrättinnehavarnas representant i dagens förhandlingar i Pirate Bay-rättegången ska det vara fem gånger så dyrt att utan tillstånd distribuera Beatles 40 år gamla verk än att göra det samma med nyutkommen dito. Det hela motiveras med att Beatles musik aldrig officiellt publicerats online och att skadan vid framtida publicering därför är större än för redan tillgänglig musik. Bizarrt torde vara en underdrift…

Om komplikationerna med ytterligare förlängningar av copyright-tiden någonsin tydliggjorts så var det i dag. Blir domen fällande och skadeståndskraven går igenom blir det alltså en ren affärsidé för rättighetsinnehavare att sitta på sina hittills endast ”offline”-publicerade verk och via IPRED1 kassera in extra höga skadestånd i civilrättsliga mål snarare än att göra dem tillgängliga i de format som publiken vill ha. Här pratar vi verkligen om att upphovsrätten gynnar utvecklingen!