Ett konkret och bra förslag från Christian Engström (pp)

Christian Engström skriver idag på SVD* om problemen med hanteringen av telekompaketet och vad Sverige borde göra åt detta under sitt ordförandeskap. Framför allt kommer det konkreta förslaget att lyfta ut integritetsfrågorna ur telekompacken (där det ju absolut inte hör hemma) och in i ett eget fristående integritetsdirektiv.

Jag tycker det är ett bra förslag som får den intressanta sidoeffekten att alla involverade parter blir tvungna att ta diskussionen om integritet på allvar och dessutom redovisa var de står någonstans. Om originalförslaget som läggs fram är tydligt och konkret nog borde det bli svårt för motståndarna att opponera sig mot det på annat än rent tekniska grunder utan att visa sig vara direkt fientliga mot medborgerlig frihet. Debatten skulle då avslöja en hel del om de olika medlemsländernas representanter och om de olika partigrupperna i europaparlamentet.

Svårigheten är förstås densamma som i telekompaketet nämligen hur man hindrar särintressen att kapa även detta projekt och förvandla de från det korta kärnfulla direktiv Engström försespråkar till en komplicerad och ogenomtränglig sörja som senare kan tolkas lite hur som helst…

Jag kommer med stort intresse följa diskussionen som lär följa på Christians egen blogg.

* Hittat via Mattias Bjärnemalm och Rick Falkvinge.